លោកនាយទាហានតូច កំពុងធ្វើឲ្យអ្នកលេងហ្វេសប៊ុកខ្នាញ់គ្រប់គ្នា!

1144

ថៃ៖ កាលពីថ្មីៗនេះ នៅក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក មានការស៊ែរតៗគ្នាពីកំលោះតូច ស្លៀកពាក់បែបទាហាន។

បើតាមឲ្យដឹង នាយទាហានតូចនេះរស់នៅឯប្រទេសថៃ ហើយមានមនុស្សមិនតិចទេ ដែលបានកោតសរសើរពីមុខមាត់ដ៏សង្ហា និងគួរឲ្យស្រលាញ់របស់គេ។

ចង់ដឹងនាយទាហានតូចគួរឲ្យស្រលាញ់យ៉ាងណា ទស្សនារូបភាពទាំងអស់គ្នា!