ទស្សនាវីដេអូនេះ ដើម្បីយល់ដឹង និងបានចូលរួមបំបាត់ការកកស្ទះចរាចរទាំងអស់គ្នា

327

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ការកកស្ទះចរាចរនៅកម្ពុជា កំពុងចោទជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលធ្វើដំនើរតាមដងផ្លូវប្រចាំថ្ងៃ។ ដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះ យើងជាប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវមានភារៈកិច្ចចូលរួមចំណែកដែរ។

ដូច្នេះ សូមទស្សនាវីដេអូអប់រំស្ដីពីរបៀបប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្ដក្រុងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ។

City Bus

សូមទស្សនាវីដេអូអប់រំស្ដីពីរបៀបប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្ដក្រុងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ។#City_Bus

Gepostet von រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ am Dienstag, 17. Juli 2018