លេចឮដំណឹងក្រុមហ៊ុនយក្សJYP នឹងបញ្ចេញក្រុមចម្រៀងស្រីថ្មីបន្ទាប់ពីBLACKPINK

844

កូរ៉េ៖ ព័ត៌មានក្តៅៗ កាលពីថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុនយក្សJYP បានលេចលឺដំណឹងថា នឹងបញ្ចេញក្រុមចម្រៀងនារីថ្មី នៅចុងឆ្នាំខាងមុខនេះហើយ។ ក្នុងនោះផងដែរ សមាជិកដំបូងដែលនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយរបស់ក្រុមចម្រៀងនារីនេះគឺមានឈ្មោះថា “Somi”​​ ដែលជាម្ចាស់ជ័យលាភីលេខមួយរបស់កម្មវិធី Produce 101ផងដែរ។