ត្រឹមតែស៊ែម្នាក់១មិនអស់ថ្មទេបងប្អូន! រូបភាពដ៏សែនសោកនាដកម្មនៃការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រទេសទ្បាវ ឃើញហើយស្លុតចិត្ត! (មានរូបភាព)

593

(ប្រទេសឡាវ)៖ ពិតជាគួរឲ្យសង្វេគណាស់ត្រឹមតែស៊ែម្នាក់១មិនអស់ថ្មទេបងប្អូន!!! ខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ប្រជាជនឡាវផង!!! ក្នុងនាមជាមនុស្សជាតិ រស់លើផែនដីតែមួយ មានតែសម្តែងការចូលរួមរំលែកមហាទុក្ខសោក ដល់ប្រជាជនឡាវផង #Shareមួយកុំអោយប្រទេសយើងជួបដូចគេចឹង ។

សូមបញ្ជាក់ថាការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រទេសទ្បាវបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋទ្បាវចំនួន២០នាក់ខណៈមនុស្សជាង១០០នាក់បានបាត់ខ្លួននៅឡើយហើយរាប់ពាន់នាក់ទៀតបានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេ៕’ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖