តោះអ្នកមានគម្រោងទៅលេងសមុទ្រ អាចពិចារណាស្ទាយទាំងនេះបាន

518

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សព្វថ្ងៃការងារមមាញឹកណាស់មែនទេ? រវល់ធ្វើការពេករហូតភ្លេចនឹងញ្ញ៉ាំអាហារក៏មាន ល្មមដល់ពេលឲ្យខ្លួនឯងបានសម្រាកម្តងហើយ។

តោះសម្រាប់អ្នកដែលមានគម្រោង ឫកំពុងរៀបចំទៅដំណើរកម្សាន្តនៅសមុទ្រខាងមុខនេះ អាចទស្សនាស្ទាយលេងទឹក និងសម្លៀកបំពាក់មាត់សមុទ្រតាមតារាខ្មែរយើងដូចខាងក្រោមនេះ៖

១. កញ្ញា វីរះ និច្ច

២. កញ្ញា ហ៊ិន ចាន់នីរ័ត្ន

៣. កញ្ញា សុភក្រ្ត កុសុម៉ា

៤. កញ្ញា ទេព្យ បូព្រឹក្ស

៥. Nikki Nikki

៦. អ្នកនាង គង់ ចាន់ស្រីមុំ