តើ KOI មានប្រវត្តិបែបណាទើបមានឈ្មោះនៅកម្ពុជា?

942

រាជធានីភ្នំពេញ៖ KOI ជាភេសជ្ជៈម្យ៉ាង ដែលពេញនិយមសម្រាប់យុវវ័យ និងមនុស្សទូទៅ។ ប៉ុន្តែមានមនុស្សមិនច្រើនទេ ដែលបានដឹងពីប្រវត្តិរបស់ហាងដ៏ល្បីមួយនេះ ដូច្នេះ ដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់ថា KOI មានដើមកំណើតពីណា? ហើយដំណើរដើមទងយ៉ាងម៉េចនោះ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖