ទៅភ្ជុំបានសាំង FREE ពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍

471

សម្រាប់រដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ដែលកំពុងរំកិលកាន់តែជិតនេះ សុវណ្ណាភូមិ​ ឡាយហ្វ៍ បានបង្កើតកម្មវិធីផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានៅគ្រប់តំបន់ទូទាំងប្រទេស គឺកម្មវិធី “ទៅភ្ជុំបានសាំង FREE ពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍”  ដែលមានរយៈពេលផ្តល់ជូនចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ 30 កញ្ញា 2019  ។

សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ នឹងផ្តល់ជូនសាំងដល់អតិថិជនចាប់ពី ៥លីត្រ ដល់រាប់រយលីត្រ ដោយគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដែលត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌ។​
កម្មវិធីផ្តល់ជូននេះសម្រាប់៖
✅ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលបង់បុព្វលាភរ៉ាប់រងចាប់ពី $300ឡើងទៅ
✅ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំ និងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងត្រូវបានចេញជូនចាប់ពីថ្ងៃទី15​ សីហា ដល់ 30 កញ្ញា 2019
ចំពោះកម្មវិធីនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណង ថ្លែងអំណរគុណដល់អតិថិជនដែលផ្តល់ទំនុកចិត្តលើ សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ លើការការពារហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសារ និងជាពិសេសចូលរួមលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាជនទាំងអស់ឱ្យធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតដើម្បីជួបជុំគ្រួសារញាតិមិត្ត ដើម្បីបង្កើតពេលវេលាល្អៗជាមួយគ្នាក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះ។​

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីកម្មវិធីផ្តល់ជូននេះ៖
ទូរស័ព្ទ៖ 1800 2122 (ឥតគិតថ្លៃ) ឬជួបជាមួយទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រង សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ នៅតាមសាខាធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ធនាគារប្រៃសណីយកម្ពុជា ឬ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហត្ថាកសិករ ឬ
https://sovannaphumlife.com/get_free_gasolin_from_sovannaphum_life_for_pchum_ben  

  ខ និង​លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត។​
ក្រុមហ៊ុន ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ គឺជាក្រុមហ៊ុន វិនិយោគរួមគ្នារវាង កាណាឌីយ៉ា អ៊ីនវេសមេន ហូលឌីង (Canadia Investment Holding) និង ក្រុមហ៊ុន ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត មឿងថៃ ឡាយហ្វ៍ (Muang Thai Life Assurance PCL) ពីប្រទេសថៃ៕