ខ្យល់ត្រជាក់ រងាៗបែបនេះ តើគួរស្លៀកពាក់អីទើបស្អាតនឹងមិនសូវរងារ

299

សូមថែរក្សាសុខភាពទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនយើង ។ ខ្យល់​រងា​ត្រជាក់​ក្នុង​ខែ​នេះ ​បាន​ចូល​មក​ដល់​ហើយ។ ដូច្នេះ​ប្រិយ​មិត្ត​ដែល​​ចង់​បាន​ភាព​កក់​ក្តៅ ​គួរ​តែ​សាក​មក​លេង​ម៉ូដ​អាវ​ចាក់​បែប​នេះ​ម្តង ​ដើម្បី​បាន​ភាព​កក់​ក្តៅ។ ​ចង់​ដឹង​ស្រស់​ស្អាត​កម្រិត​ណា ​សាក​ទស្សនា​រូប​ខាង​ក្រោម​៖