ខោខូវប៊យតឺនុយជើងខ្លីស្អាតៗ ទុកពាក់រាប់ឆ្នាំក៏មិនងាយហួសសម័យ

354

រឿង​ខោ​ខូវ​ប៊យ​នេះ​មួយ ​គឺ​ថា​ពិបាក​នឹង​ទប់​ចិត្ត​ណាស់ ពិសេស​ពេល​ដើរ​ផ្សារ​ម្តង​ៗ ​ច្បាស់​ជា​ចេះ​តែ​ចង់​ទិញ​មិន​ខាន។ ​ប៉ុន្តែ​ត្រង់​ថា ​ខោ​ខូវ​ប៊យ​ជើង​ខ្លី​អាច​តឺ​នុយ​អាវ​នេះ​វិញ ​ទោះ​ទុក​រាប់​ឆ្នាំ​ក៏​នៅ​តែ​​ពេល​ពាក់​ទៅ ​នៅ​តែ​ពេញ​និយម ​ដូច​គ្មាន​សាប​សោះ​ម្មង។ ​យ៉ាង​នេះ​ក្តី ​គឺ​អ្នក​​អាច​មើល​ម៉ូដ​ខោ​នេះ​លេង​ៗ​សិន​បាន ​ហើយ​ទិញ​មួយ​គឺ​ថា ​ពាក់​បាន​យូរ​ឆ្នាំ​ម្មង៕