ទាក់ទងគ្នាកាន់តែយូរ អារម្មណ៍កាន់តែប្រួលប្រែ ហេតុអ្វីគេលែងដូចមុន?

561

ជាទូទៅពេលដែលមនុស្សប្រុសម្នាក់ស្រលាញ់មនុស្សស្រីម្នាក់ អាកប្បកិរិយាខ្លះគឺលាក់មិនជិតនោះទេ ថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំវែកញែកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីអាកប្បកិរិយាមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលស្រលាញ់យើងចាប់ពី ១០ % ទៅដល់ ១០០%។

១. ស្រលាញ់ ១០%

ពេលដែលចាប់ផ្តើមស្គាល់អ្នកដំបូង យល់ថាអ្នកជាមនុស្សល្អគ្រាន់បើ ដ្បិតតែរូបរាងមិនសូវស្អាត ប៉ុន្តែរៀបចំបន្តិចទៅគឺអាចទទួលយកបានហើយ ចម្បងនោះគឺអ្នកទាំងពីរជជែកគ្នាយ៉ាងសប្បាយចិត្ត។ ពេលនៅជាមួយអ្នក ពេលវេលាកន្លងទៅលឿនមែន ប៉ុន្តែអារម្មណ៍ម៉្យាងបានប្រាប់គេថាគេចូលចិត្តពេលវេលាបែបនេះណាស់ ។

តែអារម្មណ៍បែបនេះវាអាចកើតឡើងចំពោះនារីដទៃដូចគ្នា ឧទាហរណ៍ ៖ ដូចជាពេលដែលទៅរៀន ឬក៏ទៅធ្វើការ យល់ថានារីម្នាក់នោះល្អគ្រាន់បើគឺអាចនឹកឃើញដល់គេម្តងម្តាល។

២. ស្រលាញ់២០%

អ្នកទាំងពីរចាប់ផ្តើមរាប់អានគ្នាកាន់តែច្រើនឡើង សាច់រឿងដែលអ្នកទាំងពីរជជែកគ្នាគឺរាប់មិនអស់។ ជួនខ្លះសកម្មភាពរបស់អ្នកខ្លះបានទាក់ទាញដល់គេ ដូចជាខណៈពេលនោះព្រះអាទិត្យចាំងមកលើផ្ទៃមុខអ្នកមើលទៅស្រស់ស្អាត ជួនខ្លះពេលអ្នកអង្គុយមើលសៀវភៅមើលឃើញអ្នកទន់ភ្លន់ណាស់ សរុបមក មិនដឹងជាមូលហេតុអ្វីទេ គេយល់ថាខណៈពេលនោះអ្នកល្អខ្លាំងណាស់ គេចាប់ផ្តើមមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះអ្នក។

៣. ស្រលាញ់ ៣០%

គេចាប់ផ្តើមសង្កេតពីសកម្មភាពរបស់អ្នក ពេលដែលអ្នកនិយាយដល់រឿងអ្វីមួយ ឬក៏ផុសពីអ្វីមួយនៅក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុគ គេចង់ទៅឈ្វេងយល់ពីអ្វីដែលអ្នកបាននិយាយ ឬក៏ចូលចិត្ត។ គេចាប់ផ្តើមឆាតមករកអ្នកជាញឹកញាប់ និងរកឱកាសមកជួបអ្នក ហើយអ្នកនឹងចាប់អារម្មណ៍ថា នៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់អ្នកមាននូវស្រមោលរបស់គេបណ្តើរៗហើយ។

៤. ស្រលាញ់ ៤០ %

អារម្មណ៍ល្អដែលគេមានចំពោះអ្នក បានប្រែទៅជាស្រលាញ់អ្នកដោយសន្សឹមៗ។ គេចាប់ផ្តើមយកចិត្តទុកដាក់លើអ្នក ចាប់ផ្តើមសួរពីទឹកចិត្តរបស់អ្នក ចាប់ផ្តើមឆាតមកដោយប្រើពាក្យអរុណសួស្តី និងរាត្រីសួស្តីមកកាន់អ្នក នៅក្នុងចិត្តគេចង់ដឹងមិនឈប់ ថាតើអ្នកមានស្រលាញ់គេបន្តិចឬក៏អត់?

៥. ស្រលាញ់ ៥០%

គេចាប់ផ្តើមខ្លាចអ្នកត្រូវបានអ្នកដទៃតាមស្រលាញ់ ដូច្នេះគេក៏ចេញសម្មភាពតាមស្រលាញ់មុន។ ឧទាហរណ៍ថា៖ គេចាប់ផ្តើមណាត់អ្នកញ៉ាំបាយ ណាត់អ្នកមើលកុន ជូនកាដូរដល់អ្នក ប្រហែលជាអ្នកមើលមិនដឹងទេ តាមពិតទៅទង្វើរបែបនេះគេកំពុងតែតាមស្រលាញ់អ្នកហើយ គេកំពុងតែផ្តល់សញ្ញាដល់អ្នក។